داشتن چند جفت کفش عمر هر یک رو طولانی تر میکند ، بصورت گردشی از کفش ها استفاده کنید و یک کفش را بصورت دائم نپوشید.کفش ها را در جا کفشی انباشته نکنید ، کفش های اضافی را خارج و در جای دیگری نگهداری کنید.اگر از کفشی به مدت طولانی استفاده نمیکنید ، داخل آن را با قالب های مخصوص یا روزنامه پر کنید.برای پوشیدن کفش از پاشنه کش استفاده کنید ، این کار علاوه بر اینکه پوشیدن کفش را راحت میکند عمر کفش را هم افزایش میدهد.کفش ها را در کیسه های پلاستیکی نگهداری نکنید ، کیسه های پارچه ای بهترین انتخاب برای نگهداری کفش هستند که رطوبت محیط را جذب میکنند.همیشه کفش ها را تمیز نگه دارید ، لکه ها و گردوخاک را با دستمال از روی کفش پاک کنید.واکس زدن عمر کفش ها را زیاد میکند ، همچنین به ظاهر و زیبایی آنها نیز کمک میکند.