انتخاب سایز مناسب کفش از دغدغه های اصلی در خرید غیرحضوری و اینترنتی محسوب میشه ، ما روشی رو بهتون معرفی میکنیم که با استفاده از اندازه طول (قد) پا بتونید کفش سایز مناسب پای خودتون رو انتخاب کنید ، فقط توجه داشته باشید این روش درصد خطا رو کم میکند و به علت متفاوت بودن فرم پاها همیشه امکان خطا در انتخاب سایز وجود دارد.


1-ابتدا یک کاغذ سفید ، مداد یا خودکار و یک خط کش آماده کنید.

2-کف پا را روی کاغذ قرار دهید و از بالا نوک بلندترین انگشت و از پایین پشت پاشنه پا را علامت بزنید و یک خط بکشید.

3-فاصله دو خط را با خط کش اندازه بگیرید و اندازه طول پا رو یادداشت کنید.

 با استفاده از اندازه طول پا میتونید سایز مناسب خودتون از جدول سایزبندی اون کفش انتخاب کنید.

فقط توجه داشته باشید این روش درصد خطا رو کم میکند و به علت متفاوت بودن فرم پاها همیشه امکان خطا در انتخاب سایز وجود دارد.